Ydinviesti: Hallintarekisterikiistasta ja viestintähapatuksesta

Journalistin tärkeimpiä taitoja on monimutkaisen aiheen sisäistäminen siten, että pystyy uskottavasti haastattelemaan osallisia tai asiantuntijoita ja kirjoittamaan tasapainoisen jutun. Journalististen valintojen pohjalla on kuitenkin aina erilaisia vaikuttimia, joita toimittajan on omassa työssään arvioitava kriittisemmin kuin kenenkään ulkopuolisen. Se on ainoa keino paremman journalismin syntymiseen.

Arvopapereiden omistamiseen ja hallinnointiin liittyvä hallintarekisterikiista roihusi muutama vuosi sitten. Julkisuudessa muun muassa epäiltiin, että esitetty hallintarekisteri helpottaisi omistusten piilottelua ja veronkiertoa. Elämään on jäänyt valtiovarainministeri Alexander Stubbin huoleton pahoittelu ”sori siitä” hänen liioiteltuaan hallintarekisteriesityksestä annettujen myönteisten lausuntojen määrää.

Kirjoituksen lopussa on linkki satiiriohjelma Uutisraportin noin kymmenminuuttiseen videoon. Siitä saa hieman esimakua, mistä hallintarekisterikiistassa oli kyse.

Työpajassa jaamme aineistoksi kymmenkunta aiheesta tehtyä uutista ja muuta kirjoitusta. Niiden pohjalta ryhmät analysoivat hallintarekisterin käsittelyä. Kuka pääsi ääneen? Millainen kuva lukijoille välittyi? Oliko medialla muukin kuin tiedonvälittäjän rooli kiistassa? Miksi monimutkainen ja pohjimmiltaan hyvin tekninen aihe oli useita kertoja pitkään valtakunnan pääuutinen?
Hyvää polttoainetta oman journalistisen työn kehittämiselle on erilaisten mediailmiöiden analysointi.

Hallintarekisteri oli monimutkainen, tekninen ja kiistanalainen kokonaisuus, jota eivät täysin ymmärtäneet edes kaikki siitä kirjoittaneet toimittajat tai muut julkiseen keskusteluun osallistuneet tahot. Isossa kuvassa kaiken taustalla oli EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen voimaansaattaminen. Työpajan tarkoituksena ei ole perehtyä aiheen nyansseihin tai pohtia lainsäädäntöä vaan tarkastella aiheen uutisointia.

On hyvä muistaa, ettei työpajaa suinkaan vedä mikään puolueeton taho. Finanssiala ry, pankkien ja arvopaperivälittäjien edunvalvoja ja lobbari, oli hallintarekisterikiistassa selvästi osallinen omine tavoitteineen. Mutta millainen oli median rooli kiistassa? Hallintarekisterikiista oli laajuudessaan myös Finanssiala ry:n vinkkelistä poikkeuksellinen ilmiö, joten haluamme haastaa opiskelijat pohtimaan tämänkaltaisen media- ja viestintäilmiön syntyä.

Miksi tulla Ydinviestiin?

Vanhana lööppiläisenä ja vuosia journalistina työskennelleenä muistan hyvin niin sanotun viestinnällisen näkökulman. Itsetietoisen, kriittisen journalistin näkökulmasta viestinnällinen näkökulma on kerettiläinen ja epäilyttävä. Jos vastaava tilaisuus olisi ollut tarjolla omana opiskeluaikanani, me kriittisen tiedostavat toimittajat olisimme kenties tulleet paikalle, jos tarjolla olisi ollut ruokaa ja viinaa. Ehkä röyhkeimmät olisivat sitten työpajassa aukoneet hieman päätään.

Ammatillisessa mielessä viestinnälliseen näkökulmaan tutustuminen on kuitenkin ihan fiksua. Työelämä on vienyt monen vannoutuneen journalistin toiselle puolen pöytää – minutkin.

Työpajaa ideoidessamme pyrimme nimenomaan journalisteja kiinnostavaan näkökulmaan. Toisaalta organisaatioviestintään suuntautuneelle työpajan aihe on erinomainen katsaus journalismin ja viestinnän vuoropuheluun, ja kirjoitusten analysointi antaa eväitä myös paremman viestinnän pohtimiseen.

Tulen vetämään työpajaa yhdessä Finanssiala ry:n mediapäällikkö Marjo Lapaton kanssa. Marjo työskenteli etulinjassa, kun hallintarekisterikiista roihusi kuumimmillaan. Itse työskentelin tuolloin ulkomaantoimittajana, enkä seurannut uutisointia kovin tarkkaan. Ydinviestin työpaja on siis myös minulle loistava mahdollisuus oppia uutta.

Uutisraportin video hallintarekisteristä

Johannes Palmgren, lööppiläinen vuodesta 2008, Finanssialan toimittaja vuodesta 2016.