Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on Lööppi ry:lle tärkeä arvo. Olemme kirjanneet yhdenvertaisuussuunnitelmaamme periaatteita ja toimia, joilla pyrimme edistämään ainejärjestömme jäsenistön tasa-arvoista kohtelua. Lööpissä on nollatoleranssi kaikkeen epäasialliseen, häiritsevään ja syrjivään käytökseen. 

Lööppi on luonut omat turvallisemman tilan periaatteet ja konkreettisemmat pelisäännöt, joihin voit tutustua alla.

Emme hyväksy häirintää, rasismia tai syrjintää. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä ei-toivottua käytöstä, joka loukkaa henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tämä tarkoittaa, ettei Lööpin tapahtumissa ole sallittua käyttää n-sanaa tai mitään muita loukkaavia sanoja. Toisen koskemattomuutta ei saa loukata esimerkiksi halaamalla tai koskemalla toiseen ilman lupaa.

Puutu epäasialliseen käytökseen. Jos todistat häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, älä jää sivustakatsojaksi. Keskeytä tilanne tai ilmoita asiasta hallituslaisille tai järjestyksenvalvojille (jos tapahtuma on esimerkiksi baarissa). Kaikki keskustelut hallituksen kanssa ovat luottamuksellisia.

Kunnioita muita. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. Suhtaudu toisiin avoimesti. Erehtyminen on inhimillistä ja kysyminen sallittua.

Yhdenvertaisuuskysymyksissä voit olla yhteydessä Lööpin hallituksen puheenjohtajaan tai sosiaalipoliittiseen ministeriin. Jos olet kohdannut epäasiallista käytöstä, voit lähestyä meitä myös anonyymisti palautekanavan kautta.

Jos koet, että haluaisit jonkun Lööpin ulkopuolelta tekevän kokemallesi häirinnälle jotain, voit olla yhteydessä häirintäasioissa esimerkiksi JYY:n häirintäyhdyshenkilöihin tai kieli- ja viestintätieteiden laitoksen hyviksiin.

Tästä löydät Lööppi ry yhdenvertaisuussuunnitelma:n.