Osallistumisen pelisäännöt

Yhdistyslain nojalla osallistumisen pelisäännöt ovat sitovia hallituksen linjauksia. Kun ilmoittaudut ja/tai osallistut Lööpin järjestämään tapahtumaan, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja:

1. ​Ilmoittautuessaan Lööpin tapahtumiin ilmoittautuja vakuuttaa antamansa tietonsa oikeiksi. Ilmoittautumiset tapahtumiin ovat sitovia, ellei toisin mainita.

2.​ Ilmoittautunut on sitoutunut maksamaan tapahtuman mahdollisen osallistumismaksun ilmoitetulle tilille vaaditulla viitteellä/viestillä eräpäivään mennessä.

3.​ Ilmoittautumisessa myös varasijapaikka on sitova ilmoittautumisen ollessa auki. Kuitenkin, jos ilmoittautunut ei mahdu tapahtuman osallistumiskiintiöön, ei häntä ole velvoitettu maksamaan osallistumismaksua. Myös ilmaisiin tapahtumiin ilmoittautuminen on sitova.

4. ​Ilmoittautuminen tulee perua ilmoittautumisajan sulkeutumiseen mennessä. Mikäli ilmoittautunut joutuu perumaan tapahtumaan osallistumisensa ilmoittautumisajan päätyttyä (esimerkiksi sairastapaukset ja muut vastaavat), on hän velvollinen ilmoittamaan tästä tapahtuman vastuuhenkilölle. Myös varasijalla olevan ilmoittautuneen on peruttava oma ilmoittautumisensa, mikäli ei aio osallistua tapahtumaan. Mikäli peruuttamista ei hoideta pyydetyllä tavalla ja annetun aikarajan puitteissa, on ilmoittautunut velvoitettu maksamaan osallistumismaksun, vaikkei tapahtumaan osallistuisikaan.

5.​ Mikäli ilmoittautumisen peruuttamisen takaraja on mennyt umpeen, voi osallistuja itse myydä oman paikkansa eteenpäin. Tällöin on myyjän omalla vastuulla välittää mahdolliset maksuohjeet ostajalle, sillä jos maksu viipyy tai puuttuu kokonaan, seuraukset kohdistuvat alkuperäiseen ilmoittautujaan. Ilmoittautuja on myös velvollinen ilmoittamaan uuden osallistujan/maksajan nimen taloudenhoitajalle ja tapahtuman vastuuhenkilölle. Alkuperäinen ilmoittautuja on siis vastuussa siitä, että tapahtuman maksu suoritetaan Lööpin tilille.

6. ​Mikäli mahdollinen osallistumismaksu ei ole kirjautunut Lööppi ry:n tilille 14 päivän kuluessa annetusta eräpäivästä, lähetetään tästä muistutus. Jos maksua ei muistutuksesta huolimatta ole suoritettu kolmen viikon kuluessa, lähetetään osallistujalle toinen muistutus ja hänet lisätään Lööpin maksuhäiriölistalle.

7.​ Maksuhäiriölistalla olevalla henkilöllä ei ole oikeutta osallistua Lööpin järjestämiin tapahtumiin, olivat ne sitten maksullisia tai eivät. Tällä listalla olevien henkilöiden ilmoittautumiset poistetaan tapahtumakannasta ilman erillistä varoitusta.​Listalta pääsee pois maksamalla rästissä olevat maksut ja ilmoittamalla suoritetusta maksusta Lööpin rahastonhoitajalle. Mikäli maksuvaikeuksiin on erittäin hyviä syitä, voi ilmoittautumisista yrittää neuvotella Lööpin rahastonhoitajan kanssa, joka tekee Lööpin hallituksen kanssa päätökset mahdollisista myönnytyksistä yksilöllisesti.

Näiden sääntöjen rikkomisen seurauksena käydään tapauskohtaisesti keskustelu
asianomaisten kanssa ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.