Hakijan ABC

Kiinnostaako sinua yhteiskunnallinen vaikuttaminen, asioiden nostaminen julkiseen keskusteluun, yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttuminen, tärkeän ja kiinnostavan tiedon tuottaminen yleisölle, tarinoiden kertominen ja eri mediamuotojen hallinta?

Tähän ja moneen muuhun asiaan journalistiikan opinnot valmistavat. Journalistiikka on akateemisammatillinen oppiaine, joka kouluttaa toimittajia uutisorganisaatioihin, radioon, televisioon ja muihin journalistisiin tehtäviin. Opetuksessa on ensisijaista journalistinen sisältö, ja välineiden tekninen hallinta nähdäänkin apuvälineenä sisällön tuottamiseen ja välittämiseen. Oppiaineen ammatillisen tehtävän lisäksi journalistiikan opinnot perehdyttävät opiskelijat median ja journalismin tutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin.

Journalistiikkaa voi hakea opiskelemaan kevään yhteishaussa. Tutkinto valmistaa humanististen tieteiden kandidaatiksi (HuK) sekä filosofian maisteriksi (FM) ja antaa työehtosopimuksen mukaisen toimittajan pätevyyden. Oppiaineessa on mahdollista suorittaa myös tohtorin tutkinto.

Sinusta voi tulla

Hyödyllistä tietoa

Kandidaatti- ja maisteriohjelma opintopolussa.

Journalistiikkaa on mahdollista opiskella myös sivuaineena. Sivuaineoikeutta on haettava erikseen. Hakuaika on keväisin.

Lisätietoa opintokokonaisuudesta ja hausta löydät täältä.

Lisätietoa opinnoista, valintaprosessista ja monista muista asioista löydät täältä.