Lööppi ry

Lööppi ry on Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Journalistiikan oppiaine sijoittuu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselle, ja sen tärkein tehtävä on kouluttaa journalisteja uutisorganisaatioihin ja media-alan töihin.

Lööpin olemassaolon tarkoitus ajaa jäsentensä eli journalistiikan opiskelijoiden etuja. Tämä tarkoittaa opiskelijoiden edustamista yliopiston toimielimissä ja yhteydenpitoa opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä. Lööppi pyrkii myös antamaan oman panoksensa laitoksen opetuksen suunnitteluun. Lisäksi ainejärjestö pitää yhteyttä kollega-ainejärjestöihin niin oman laitoksemme katon alla kuin viestinnän alalla koko valtakunnassa.

Lööpin toinen tärkeä tehtävä on järjestää jäsenilleen virikkeellistä vapaa-ajan toimintaa. Tämä tarkoittaa sekä kunniakkaiden perinteiden säilyttämistä että yhä uusien vapaa-ajan tapahtumien kehittelyä. Lööppi saunoo, järjestää bileitä, juhlii pikkujouluja, vappua ja vuosijuhlia sekä järjestää vuosittaisen ekskursion, koulutuksia, urheilutapahtumia ja paljon muuta.

Kaikesta tästä tiedotetaan sähköpostilistan, Facebook-sivujen ja näiden verkkosivujen välityksellä.